2013.1 C.M. Garms Gezicht op de Cuneratoren

Omstreeks 1910 olie / doek